પરબ આર્કાઈવ્ઝ - ૧૯૬૦થી

પરબ આર્કાઈવ્ઝ - ૧૯૬૦થી વર્તમાન: છ દાયકાથીય વધારે સમયથી પ્રકાશિત થતું ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું મુખપત્ર ‘પરબ’ ગુજરાતીનાં ઉત્તમ સાહિત્યિક સામયિકોમાં અગ્રસ્થાને રહ્યું છે. 
‘પરબ’ વિશેષ 
ઓનલાઇન વાંચો

ગ્રંથાલય

 • જાહેર ગ્રંથાલય: ચી.મ.ગ્રંથાલય
  • સ્થાપના : ૧૭-૦૩-૧૯૮૦ 
  • પુસ્તકોની સંખ્યા: 
  • ૮૦ હજાર થી ય વધુ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ
  • રા.વિ.પાઠક ગ્રંથાલય: ૩૭૪૯
  • શ્રી નિરંજન ભગત ગ્રંથસંચય: ૧૦ કબાટો ભરેલા પુસ્તકો ભેટ
  • હસ્તપ્રતોની સંખ્યા: ૨૫૦
  • દુર્લભ પુસ્તકો: ૧૪૫૦

ફોટા સંગ્રહ

 • સાહિત્ય સર્જકોના ફોટા 
 • વિવિધ કાર્યક્રમોના ફોટા
 • ભૂતપૂર્વ પ્રમુખોના ફોટા
 • અન્ય
વધુ..
ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય, સંસ્કૃતિના રક્ષણ, વિકાસ, શિક્ષણ માટે:
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ - Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad